Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VỎ TRẦM TÍCH CỦA TRÁI ĐẤT

phần trên của vỏ Trái Đất, chủ yếu gồm các đá trầm tích. Chiều dày tối đa của VTTCTĐ đạt tới 20 - 25 km.