Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BAN BIẾN TINH

hạt lớn tinh thể khoáng vật trong các đá biến chất, nổi trên nền các tinh thể có kích thước nhỏ hơn.