Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ACKEOOCNIT

(Archaeornis; archaes – cổ xưa, ornis – chim), một loại chim cổ gần gũi với loại chim Ackeopteric (Archaeopteryx) và cùng sống ở kỉ Jura (Jura). Hoá thạch, hiện nay có mẫu lưu giữ tại Bảo tàng Luân Đôn.