Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VITREN

(L. vitrum: thuỷ tinh), vi hợp phần màu đen của than đá, tạo thành lớp mỏng óng ánh như thuỷ tinh, có thớ hình khối.