Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PSILOPHYTA

 (Psilophyton; tk. thực vật lộ trần;  HL. psilos - mảnh khảnh, phuton - cây), nhóm thực vật đầu tiên sống trên cạn, chủ yếu ở kỉ Đêvon, nhưng xuất hiện từ cuối kỉ Silua. Cây nhỏ dạng cỏ, bắt đầu có những yếu tố nguyên thuỷ của hệ thống mạch dẫn truyền trong cấu tạo giải phẫu.