Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SINH QUYỂN

lớp vỏ mỏng bao quanh Trái Đất dày khoảng 16 km chứa toàn bộ các sinh vật. SQ lồng vào thạch quyển, thuỷ quyển và khí quyển. Sinh vật sống trong thạch quyển tới bề sâu 2 - 3 km, trong thuỷ quyển cho tới đáy đại dương và trong khí quyển tới tầng đối lưu; cùng với ba quyển đó tạo thành một hệ sinh thái. Các quyển vô cơ cung cấp các nguyên tố cần thiết cho sự sống, chủ yếu là C, O, N, P, S, Ca, Si. Các thực vật chứa diệp lục hấp thu năng lượng Mặt Trời, tổng hợp các nguyên tố đó thành vật chất sống làm thức ăn cho động vật và các sinh vật kí sinh khác. Khái niệm do Lamac (J. Lamark) đề xuất và được Vecnatxki V. I (V. I. Vernadskij) phát triển.