Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN VỊ ĐỊA NIÊN ĐẠI
     khoảng thời gian thành tạo của một phân vị địa tầng. Một phân vị của thang địa niên đại quốc tế còn được coi là tuổi địa chất của một phân vị địa tầng địa phương