Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIALU

(A. sial; tên gọi rút gọn từ hai chữ silic và aluminum), vỏ lục địa của Trái Đất cấu tạo bởi những đá nhẹ có thành phần chủ yếu là silic (Si) và nhôm (Al), nên còn gọi là vỏ S. Thành phần của vỏ S chủ yếu là granit, nên cũng có thể gần như đồng nghĩa với vỏ granit. Vỏ S phần nào đồng nghĩa với vỏ lục địa, phân biệt với vỏ sima với thành phần chủ yếu là đá bazơ và siêu bazơ, ứng với vỏ đại dương.