Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUỔI ĐỊA CHẤT

khoảng thời gian lúc diễn ra các biến cố địa chất như sự hình thành các tầng đá trầm tích, các khối đá xâm nhập, các cấu trúc địa chất, vv. Có hai loại: TĐC tương đối và TĐC tuyệt đối. TĐC tuyệt đối: thời gian kể từ lúc xảy ra biến cố địa chất được tính bằng năm (thường là triệu năm) bằng phương pháp phân tích phóng xạ. Mỗi chất phóng xạ có một chu kì bán rã không đổi. Do đó, phân tích sản phẩm phóng xạ trong đó, người ta tính được tuổi tuyệt đối của đá chứa chất phóng xạ đó. TĐC tương đối xác định quan hệ trước sau của sự kiện địa chất này đối với một sự kiện địa chất khác. Có nhiều phương pháp xác định TĐC tương đối như phương pháp địa tầng, phương pháp phân tích cấu trúc địa chất... nhưng giữ vai trò cơ bản là phương pháp cổ sinh vật. Thế giới sinh vật tiến hoá, biến đổi không ngừng, do đó trong mỗi giai đoạn của lịch sử địa chất , thế giới sinh vật có những đặc điểm riêng. Căn cứ vào di tích sinh vật (hoá thạch) được lưu lại trong các đá trầm tích, cổ sinh vật học và địa tầng học xác định tuổi tương đối của các đá cũng như các sự kiện địa chất xảy ra trong quá khứ. Nhờ các phương pháp xác định TĐC, khoa học địa chất đã thành lập được thang TĐC và thang địa tầng tương ứng (x. Thang tuổi địa chất).