Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC TRẦM TÍCH

nước dưới đất được hình thành đồng thời với trầm tích và sau đó bị cách li với khí quyển.