Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI KÌ GIAN BĂNG

khoảng thời gian nằm giữa hai thời kì băng hà trong kỉ Thứ tư. Trong thời kì này, lớp băng phủ ở vĩ độ ôn đới tan đi, khí hậu ấm lên và xuất hiện những sinh vật ưa khí hậu nóng ấm.