Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TUFOGEN

đá trầm tích có chứa từ 10 - 30% vật liệu vụn núi lửa.