Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUỘT KHOANG LỖ TẦNG

(Stromatoporoidea; tên mới: Lỗ tầng), nhóm sinh vật hoá thạch mới đây đa số các nhà sinh vật không coi thuộc ngành Ruột khoang nữa và gọi ngắn gọn là Lỗ tầng, phổ biến chủ yếu trong Palêôzôi và một phần ở Mêzôzôi. Cấu trúc xương hoá thạch thường xếp thành tầng mỏng song song và những cột thẳng góc với các tầng đó. Trên bề mặt có lỗ thủng tròn và các cấu trúc dạng sao (astrorhize). Ở Việt Nam, RKLT khá phổ biến trong các tầng đá vôi tuổi Silua, Đêvôn.