Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RUBI

(A. ruby; cg. hồng ngọc, ngọc đỏ) x. Hồng ngọc.