Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN VĂN CHIỂN

(sinh 1919), giáo sư địa chất đầu tiên của Việt Nam. Quê: Bắc Ninh. Có công đầu trong việc giảng dạy và tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học địa chất của đất nước; sự nghiệp của ông gắn liền với sự khai sinh và trưởng thành của Khoa Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956) và Khoa Địa lí - Địa chất, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966). Đã tham gia công tác thành lập Bản đồ địa chất Việt Nam, chủ nhiệm hai chương trình nghiên cứu cấp nhà nước: “Điều tra tổng hợp vùng lãnh thổ Tây Nguyên” (1977 - 81), “Xây dựng tập Bản đồ quốc gia Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (1981 - 87). Thành công lớn của chương trình Tây Nguyên là xác định đúng đắn thế mạnh của Tây Nguyên về rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn. Tác phẩm: “Địa chất Miền Bắc Việt Nam” (đồng tác giả, 1965); “Thạch học đá macma” (KHKT 1973). “Lòng đất nước ta”, “Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỉ 21” (2001). Chủ biên “Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, phân vùng lãnh thổ Tây Nguyên”. Tổng biên tập “Atlat quốc gia Việt Nam” (Tổng cục Địa chính; 1996).