Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÂN GA GIẾNG

(địa chất; cg. sân giếng), tập hợp tất cả những hầm lò và tầng cao vận chuyển dưới mỏ hầm lò, sử dụng vào việc tiếp nhận, vận chuyển khoáng sảnđất đá lên trên mặt đất, tiếp nhận các vật liệu thiết bị cần chuyển từ trên mặt đất xuống tới các nơi sử dụng. SGG làm nhiệm vụ nối thông giếng với các đường lò (vận chuyển và thông gió) tiếp giáp với nó. Còn làm nhiệm vụ bảo đảm chuyên chở người và đi lại. SGG gồm có các nhánh đường lò vận chuyển, đi lại, các nhánh lò tránh, các hầm (hầm biến thế điện, hầm bơm nước, hầm chứa xe goòng, hầm máy lật goòng, hầm chờ đợi, hầm điều độ, hầm y tế, vv.). Phân loại SGG theo phương tiện vận chuyển; theo sơ đồ vận chuyển các luồng hàng; theo hướng hàng đi vào; theo số lượng đường lò vận chuyển và số đường goòng; theo loại trục và thiết bị trục; theo số lượng giếng.