Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT

   trạng thái ứng suất, tại đó mẫu đá hay một phần khối đá bị gãy vỡ. Khi gãy vỡ xảy ra đột ngột, tải trọng tác động cũng giảm xuống đột ngột kèm theo tiếng động, đôi khi khá to. Tuy nhiên, sự gãy vỡ cũng có thể xảy ra từ từ, rất khó xác định, nhất là khi mẫu thí nghiệm đã mềm yếu trong điều kiện ứng suất bao quanh lớn. Để xác định được sức bền, cần xác định được thời điểm xảy ra gãy vỡ. Xt. Độ bền của đất đá.