Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỰ ĐẢO CỰC CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT

 x. Nghịch đảo từ trường Trái Đất.