Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN PHÂN ĐOẠN

 nổ mìn với điều kiện thuốc nổ không nạp tập trung ở đáy lỗ khoan mà nạp phân ra nhiều đoạn (2 - 3 đoạn), có bua xen kẽ. Năng lượng nổ sẽ được phân bố theo yêu cầu bố trí phân đoạn từ mặt tầng cho đến nóc tầng (mỏ lộ thiên). Có ưu điểm sử dụng năng lượng nổ hợp lí (chỗ nào nham thạch rắn thì tập trung nhiều thuốc nổ hơn); tránh được tình trạng phát sinh đá quá cỡ; tiết kiệm thuốc nổ (10 - 15%). Nhược điểm: thao tác nạp mìn khó khăn phức tạp; nham thạch văng ra tương đối xa.