Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ MÌN HOÃN XUNG

 nổ mìn với điều kiện sức nổ tác động lên bề mặt khối nham thạch bị đè chặt lại bởi khối nham thạch khác đã bị vỡ vụn từ trước nằm bên trên (thường còn để nguyên tại chỗ do nổ mìn trước đó) làm nhiệm vụ hoãn xung. NMHX cho phép hạn chế bề rộng sụt lở của khối nham thạch, làm tăng độ vỡ vụn của chúng. Thường dùng ở mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò quặng.