Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NIGLI P.

(Paul Niggli; 1888 – 1953), nhà khoáng vật học Thụy Sĩ, người đề xướng ra ý tưởng về sự suy diễn ra các nhóm không gian (một trong số 230 ô mạng có thể) của tinh thể dựa vào tính chất của tia X và đưa ra phương pháp hoàn hảo để xác định các nhóm không gian.

   Nigli tốt nghiệp Trường Bách khoa liên bang ở Zuyrich (Zürich) và Trường Đại học Tổng hợp Zuyrich. Luận văn của ông nghiên cứu về đá phiến đã được sử dụng để nghiên cứu ứng suất biến chất bằng phương pháp hóa lí. Sau khi tốt nghiệp, năm 1915, là giáo sư ở Đại học Tổng hợp Laixich (Leipzig), và đến 1918 chuyển đến Tuybinghen (Tübingen). Năm 1920, giáo sư chuyên ngành khoáng vật học và thạch học ở Đại học Tổng hợp Zuyrich. Những kiến thức tổng hợp của Nigli về tinh thể toán học và kĩ thuật tia X thực nghiệm là cơ sở của phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể. Cuốn sách “Giáo trình về khoáng vật học và hóa tinh thể” (1920) đã lập nên một tiêu chuẩn mới và quy định triển vọng mới về nội dung khoáng vật học hiện đại.