Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
STEGOSAURUS

(Stegosauria; từ tiếng Hi Lạp: stegos - mái nhà; saurus - thằn lằn), phụ bộ bò sát đã diệt vong thuộc bộ Bò sát kinh khủng hông chim, thuộc nhóm Dinosauria (Khủng long). Dài đến 10 m, đi bằng bốn chân, hai chi trước ngắn, sọ nhỏ. Trên lưng có một hay hai đốt xương dạng tấm, mỗi tấm có kích thước tới 1 m. Sống trong kỉ Jura và đầu kỉ Krêta; phân bố ở Bắc Mĩ, Tây Âu và Châu Phi. Là loài ăn thực vật. Có 2 họ, khoảng 10 chi, 23 loài.

 


Stegosaurus