Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SPONGIA

(tk. hải miên, mang lỗ, bọt biển) x. Bọt biển.