Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHŨ ĐÁ

kết đọng canxit (CaCO3) do nước chứa CO2 hoà tan CaCO3 dưới dạng Ca[CO3H]2, khi gặp điều kiện thoáng khí CO2 bốc lên, CaCO3 kết tủa và đọng lại theo phản ứng:

Ca[CO3H]2 CaCO3 + CO2 + H2O

NĐ tạo thành măng đá, chuông đá, cột đá trong các hang động và travectin ở các khe núi có nước chứa nhiều CaCO3 chảy qua. Các nhũ đá tạo nên vẻ đẹp của hang động trong các dãy núi đá vôi.