Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỆT TRÁI ĐẤT

nhiệt lượng Trái Đất thu được trong quá trình trao đổi nhiệt do bức xạ Mặt Trời và các quá trình nhiệt xảy ra bên trong Trái Đất. Những sự thay đổi bức xạ Mặt Trời chỉ làm thay đổi nhiệt độ trong lớp đất, đá không sâu quá 25 - 30 m. Dưới sâu hơn, trong hầm lò, lỗ khoan, nhiệt độ tăng dần lên trung bình 3oC khi xuống sâu thêm 100 m trong các lớp đất đá gần mặt đất. Nguồn nhiệt bên trong Trái Đất chủ yếu do phóng xạ của các nguyên tố trong vỏ Trái Đất và trong manti (x. Nguồn địa nhiệt).