Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIÊN LIỆU KHOÁNG

(cg. khoáng sản cháy), nhóm khoáng sản có nguồn gốc hữu cơ, có thể đốt cháy để cung cấp năng lượng, gồm có: than mỏ, dầu mỏ và khí đốt. NLK được phân thành hai nhóm: nhóm than (than bùn, than nâu, than đá, đá phiến cháy) và nhóm dầu naptoit, dầu mỏ, atfan, ozokerit.