Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHÂN TRÁI ĐẤT

quyển địa chất trung tâm sâu nhất của Trái Đất từ độ sâu 2.900 km [bề mặt gián đoạn Gutenbec (Gutenberg)] đến tâm Trái Đất. Theo tài liệu địa vật lí, NTĐ gồm hai phần: nhân ngoài và nhân trong. Nhân ngoài dày 2.200 km ở trạng thái lỏng, giống một cái xuyến hoạt động như một động cơ điện (đinamô) khi Trái Đất quay. Nhân trong có bán kính 1.270 km ở trạng thái cứng, còn gọi là hạt. Ở phần trung tâm của NTĐ, nhiệt độ có thể đạt tới 5.000oC, khối lượng riêng khoảng 12,5 tấn/m3, áp suất tới 361 GPa. Phần lớn các nhà khoa học cho rằng cấu tạo vật chất của NTĐ có thành phần sắt và niken. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng vật chất của NTĐ cũng giống như của manti, nhưng ở trạng thái của pha kim loại.