Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẠN

 hạt vụn trong đá trầm tích, kích thước trung gian giữa cát và cuội, từ 1 - 2 mm tới 15 - 30 mm. Đặc điểm của S là có góc cạnh, không được mài tròn như cuội và kích thước nhỏ hơn cuội. Các hạt S được gắn lại với nhau tạo nên đá sạn kết.