Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NẾP VỒNG

 (cg. nếp lồi), ngược lại với nếp lõm, các lớp đá của nếp vồng có dạng nhô lên, các lớp đá ở trung tâm (a) có tuổi già hơn, các lớp đá ở hai bên cánh (b) có tuổi trẻ hơn và cắm nghiêng ra ngoài. Điểm cơ bản để phân biệt nếp uốn thuộc nếp vồng hay nếp lõm là xem xét tuổi của các lớp đá ở phần trung tâm (a) là già hay trẻ hơn tuổi các lớp đá ở hai bên cánh (b).

 


Nếp vồng