Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÊOLIT

 (HL. neolithos; neo - mới, líthos - đá) x. Thời Đồ Đá mới.