Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÉN MỘT TRỤC

 thí nghiệm nén mẫu đất ở trong phòng, trong điều kiện nở hông tự do. Tải trọng nén tác dụng theo một phương (một trục), thường là thẳng đứng. Lực nén ứng với lúc mẫu bị vỡ được gọi là sức chống nén một trục của đất (hoặc đá). Từ đây, cũng có thể tính được những đặc trưng độ bền tương tự như khi thí nghiệm sức chống cắt và nén ba trục. NMT không áp dụng cho đất yếu, vì không thể giữ được hình dạng nếu không có hộp đựng và trị số chống NMT quá nhỏ.