Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÉN KHÔNG NỞ HÔNG

 (cg. nén lún), thí nghiệm nén, chủ yếu là trong phòng, trong điều kiện không thể phình nới sang phía bên. Điều kiện này được bảo đảm nhờ đựng mẫu đất thí nghiệm trong ống kim loại có thành cứng. Tải trọng nén tác dụng theo chiều thẳng đứng; đất bị lún chủ yếu là do nén chặt (nước ép thoát ra ngoài, độ rỗng giảm) và được biểu hiện ở sự giảm dần chiều cao, thể tích và trọng lượng mẫu. NKNH được tiến hành theo từng cấp tải trọng, thường là 1, 2, 3 và 4 kG/cm2. Từ quan hệ giữa lượng giảm hệ số độ rỗng của đất với gia số tải trọng nén (gọi là biểu đồ nén lún), xác định được hệ số nén lún, môđun tổng biến dạng - những đặc trưng cơ học quan trọng nhất để tính toán độ lún của công trình xây dựng.