Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỐ ƯA KHÍ

nguyên tố điển hình của không khí như nitơ (N), acgon (Ar) và những khí hiếm khác không tham gia phản ứng hoá học (khí trơ) nên chúng tập trung và tích tụ nhiều trong khí quyển. Xt. Địa hoá học.