Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁ NỔ CHÈN NƯỚC

phương pháp phá vỡ khoáng sản bằng cách nạp thuốc nổ vào đáy lỗ khoan, sau đó bơm nước có áp suất vào lỗ. Khi cho nổ, áp suất nước tăng lên mạnh, nước sẽ chui vào các khe nứt và tăng sức phá vỡ khối khoáng sản.