Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁ HOẢ NÓC LÒ

(cg. phá hoả đá vách), phương pháp làm cho nóc lò (lớp đá vách) bị sập xuống bằng cách tháo bỏ vì chống đi để lấp khoảng trống đã khai thác ở phía sau gương lò chợ. Phân biệt phá hoả toàn bộ và phá hoả từng phần nóc lò. Công việc PHNL phải được tiến hành rất thận trọng và tuân thủ đầy đủ quy định của luật an toàn. Trong lúc PHNL, các công việc khác trong phạm vi cách xa 30 m trở lại đều phải tạm ngừng.