Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC NGẦM

nước dưới đất nằm trong tầng chứa nước thường xuyên, không có áp hoặc có áp cục bộ, liên hệ chặt chẽ với khí quyển và nằm trên tầng cách nước liên tục đầu tiên gần mặt đất nhất. NN được tạo nên chủ yếu bởi sự thẩm thấu vào đất (rò) của nước mưa và nước sông, nước các ao đầm, hồ chứa, kênh tưới tiêu. Do dễ lấy nên NN có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân: làm nguồn cung cấp nước cho xí nghiệp công nghiệp, thành phố, khu dân cư, vv.