Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC MUỐI

nước dưới đất có độ khoáng hoá lớn hơn 50 g/l.