Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC MẶN

1. Nước có chứa muối NaCl hoà tan với hàm lượng cao hơn nước lợ, thường quy ước trên 10 g/l.

2. Thuật ngữ gọi chung các loại nước chứa lượng muối NaCl cao hơn nước uống thông thường (> 1g/l). Nước biển có vị mặn, không thể dùng để uống được. Ảnh hưởng của nước biển có thể vào sâu trong nội địa tới 20-25 km, làm cho nước sông, ngòi, hồ, ao và mạch nước ngầm (vd. nước suối khoáng Kênh Gà ở Ninh Bình) trở nên mặn hơn bình thường.