Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC LỢ

nước dưới đất hoặc đầm phá có độ khoáng hoá cao hơn nước nhạt nhưng thấp hơn nước mặn, thường quy ước từ 1 đến 10 g/l.