Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC LIÊN KẾT VẬT LÍ

loại nước bám xung quanh bề mặt hạt đất do sức hút phân tử giữa đất và nước. NLKVL hình thành hai lớp màng xung quanh hạt đất, lớp màng trong gọi là nước liên kết chặt hoặc nước hấp phụ, lớp màng ngoài gọi là nước liên kết yếu hay nước màng mỏng.