Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC KĨ THUẬT

nước được sử dụng trong quá trình chế tạo sản phẩm ở các nhà máy nhưng không phải với vai trò làm nguyên liệu của sản phẩm (nước dùng trong quá trình sản xuất vải, giấy, da, đường... và cả nước dùng trong nồi hơi). Các loại này đều có những tiêu chuẩn quy định riêng cho từng ngành sản xuất để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.