Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC HÚT ẨM

nước bám vào bề mặt hạt do sự ngưng tụ hơi nước ở bề mặt hạt đất đá hoặc các vật thể khác.