Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CHÔN VÙI

nước chứa trong đất đá của thời kì địa chất xa xưa trong những điều kiện khí hậu, địa mạo khác với ngày nay và đã bị cách li với khí quyển ngày nay, giống như bị chôn vùi trong đó. Nhưng NCV khác với nước trầm tích ở chỗ nó không hình thành đồng thời với trầm tích mà hình thành về sau, thuộc loại nước hậu sinh. NCV điển hình là nước nhạt có nguồn gốc từ nước khí quyển trong quá khứ. Vd. nước nhạt trong tầng chứa nước plioxen - plêittôxen ở đồng bằng sông Cửu Long là NCV.