Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NƯỚC CẦM TÙ

nước nằm trong các lỗ hổng cách li trong đá macma, có mặt đồng thời với sự tạo đá; thuộc loại nước đồng trinh.