Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔGƠ Ê.

 (Émile Haug hay Gustave - Émile Haug; 1861 - 1927), nhà địa chất Pháp, giáo sư trường Đại học Xoocbon, viện sĩ thông tấn nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô [viện sĩ thông tấn nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Peterburg) từ 1909]. Tác giả bộ giáo trình lớn về địa chất: “Chuyên luận địa chất” (1908 - 11). Ông là người đã nêu lên sự đối lập giữa các miền lục địa với các miền địa máng, uốn nếp.