Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGỌC BÍCH

 đá trầm tích silic gồm chanxeđon, opan có trùng tia, vết vỡ nhẵn, hình vỏ sò; đục; màu đỏ, tím, xám, đen đôi khi màu lục, vàng, nâu có khi loang lổ. Có loại màu lục hoặc đỏ rất mịn, dùng làm đá trang trí.