Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỨC HỆ

1. Phức hệ địa tầng, thể thạch địa tầng để chỉ một khối lượng đá do cấu trúc địa chất phức tạp nên chưa xác định được thuộc hàng phân vị nào. Khi được nghiên cứu đầy đủ, PH có thể ứng với một hay vài hệ tầng.

   2. Phức hệ macma, tổng thể các đá macma có tuổi gần tương tự nhau nhưng thuộc các tướng đá khác nhau xuất phát từ một nguồn macma chung.

   3. Phức hệ hoá thạch, tổ hợp tự nhiên của tất cả các loại hoá thạch hoặc của một nhóm hoá thạch riêng biệt gặp trong một phần hoặc toàn bộ một phân vị địa tầng.