Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG ĐUÔI

quặng thải ra sau quá trình tuyển khoáng. Hàm lượng các thành phần có giá trị trong QĐ thấp hơn so với hàm lượng quy định cho quặng tinh. Đôi khi, QĐ được sử dụng trong công nghiệp. Vd. QĐ có chứa thạch anh dùng làm chất trợ dung; QĐ có chứa alumin dùng làm nguyên liệu sản xuất nhôm.