Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẶNG ĐẦU

nguyên liệu khoáng sản chuẩn bị đưa vào tuyển lần đầu tiên (thường đã qua công đoạn nghiền).