Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG LẬT

thiết bị hình trụ nằm ngang, độ dài và rộng đủ để chứa 1 - 2 xe goòng chở khoáng sản. Khi xe goòng đã đứng trong  QL và được cố định thì người ta quay QL đi 180o, lật đổ khoáng sản ra khỏi goòng để rót xuống bunke đặt ở bên dưới. Thường dùng ở mỏ lộ thiên và hầm lò, ở xưởng tuyển.